Versterk je innerlijke kracht

Tarieven, vergoedingen en voorwaarden

Tarieven 2019:

  • Paramedisch natuurgeneeskundig consult                                    €  65,-
  • Consult duurt gemiddeld 1 uur

Vergoedingen:

Ik ben aangesloten als HBO-paramedisch natuurgeneeskundig therapeut bij de beroepsvereniging BATC onder registratienummer BR02509. Mijn praktijkgegevens zijn opgenomen bij het landelijk informatiecentrum van zorgverzekeraars Vektis onder AGB-code 90103106 en praktijkcode 90062504.  De meeste verzekeraars vergoeden een groot deel van het consult, check bij uw verzekeraar wat de mogelijkheden zijn voor een paramedisch  natuurgeneeskundig consult.

Voorwaarden:

  • Een consult in mijn praktijk is niet bedoeld als vervanging van een medisch advies of behandeling.
  • De consulten kunnen naast of aanvullend aan de reguliere gezondheidszorg worden gegeven.
  • Een verwijsbrief is niet nodig maar raadpleeg bij twijfel uw behandelend arts.
  • Een consult inplannen gaat uitsluitend op afspraak.
  • U ontvangt na ieder consult een factuur die u binnen 8 dagen dient te betalen en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw NAW-gegevens, datum van de behandeling, code en omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult staan hier reeds op weergegeven. Als aanvulling naar uw verzekeraar dient u als aanvulling in ieder geval uw polisnummer en geboortedatum op de factuur te vermelden. 
  • De vergoeding die u van uw verzekeraar ontvangt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het is dus raadzaam om eventueel navraag hierover te doen bij uw zorgverzekeraar.
  • Indien u verhinderd bent voor een consult laat u mij dit telefonisch of per email in ieder geval 24 uur voor de afspraak weten. Zonder afmelding wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Privacy:

Ieder consult worden er beknopt aantekeningen gemaakt over de geteste inzichten, eventuele hulpmiddelen en de uitgevoerde behandelingen. Dit verslag wordt met u gedeeld per e-mail en door mij opgeslagen Om uw privacy te waarborgen wordt er zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke gegevens. We zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in uw cliëntendossier worden met u gedeeld en blijven conform de wet bewaard gedurende 15 jaar.